"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

Сертифицирани от нас партньори

 • „Спектър” АД разширява възможностите за обслужване на своите клиенти. За тази цел служителите на фирмите, които са сертифицирани партньори, преминават специализирана програма за обучение към ДУУ.

Сертифицирани партньори са:

 • „Резон” Варна
  бул. Мария Луиза 48, ет. 2
  9000 Варна, България
  тел: +359 52 621 066

 • „Резон” Плевен
  ул. Иван Вазов 10А, ет. 3, офис 15
  5800 Плевен, България
  тел: +359 64 802 310

 • „Резон” Русе
  ул. Александровска 79
  7000 Русе, България
  тел: +359 82 821 363

 • „ЕМСИ-Г ЕООД” Кърджали
  бул.България, Търговски комплекс „Орфей”, ет. 1
  6600 Кърджали, България
  тел: +359 361 228 33

 • „Резон” Бургас
  тел: +359 56 844 217

 • „Резон” Пловдив
  ул. Крали Марко 25, ет. 1
  4000 Пловдив, България
  тел: +359 32 620 573

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;  
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.