"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.
Как се подава заявка за удостоверение за електронен подпис по интернет?
"Спектър" АД в качеството си на регистриран доставчик на удостоверителни услуги за квалифициран електронен подпис (ДУУ) издава сертификати по писмено искане на Титуляра. Реда на подаване на искане за издаване на сертификат, необходимите документи, които се прилагат към искането и условията за неговото удовлетворяване са разписани в политиките за всеки конкретен тип сертификат. Необходимите документи могат да се изтеглят от сайта в раздел Документи за издаване на сертификати. Носителите на сертификатите не са предмет на регистриране от КРС.

1. Първоначална еднократна регистрация в системата за заявяване на сертификати

За да стартира процеса по заявяване, с възможност да следите статуса по време на издаване и управление на Вашия сертификат, е необходимо да имате регистрация в системата на ДУУ, като достъпа до нея се реализира чрез защитена SSL сесия от сървъра.

  • попълнете пълното име на Автора, за който се издава удостоверението (сертификатът);
  • попълнете адресът на електронната поща, който ще фигурира в сертификата.

(пощенският сървър, поддържащ обявеният e-mail адрес трябва да поддържа SMTP/POP3/IMAP достъп)
В момента на регистрация, системата автоматично генерира Вашият РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР и първоначален код за достъп до системата. Първоначалният код за достъп и регистрационният номер се изпращат автоматично на посоченият от Вас при регистрацията e-mail.


2. Смяна на първоначалният код за достъп


Проверете електронната си поща, посочена при първоначалната регистрация и сменете първоначалния си код за достъп през Вашия персонален профил.


3. Изтегляне и подаване на необходимите документи


След като сте направили своя избор за вида сертификат попълнете необходимите бланки. Попълнете Вашият РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР в заявката за сертификат и в договора на съответните места. Разпечатайте всички документи и след нотариална заверка на подписите изпратете документите по пощата на адрес: гр. София 1000, ул. „Карнеги” № 11А, „Спектър” АД


4. Проверка на документите в регистриращия орган на ДУУ


Регистриращият орган (RA) на ДУУ стартира процедура по проверка за наличност на изискваните документи и достоверност на попълнената информация. Ако има някаква липса или неточност в подадените от вас документи ще бъдете уведомени по телефона или по e-mail.


5. Проверка на въведените от RA клиентски данни


В персоналният си профил имате възможност да проследявате етапите в поле „Статус от процеса”, а в поле „Управление” да участвате в самия процес.


6. Снабдяване със смарт-карта и четец


Смарт-карта и четец можете да закупите от нас.


7. Генериране на двойката частен-публичен ключ и формиране на електронна заявка


Ако сте съгласни с въведените данни, пристъпете към генериране на двойката частен-публичен ключ и формиране на електронната заявка за съответния сертификат, като спазвате инструкциите от екрана.

потребителско ръководство

8. Проверка на електронната заявка в регистриращия орган
на ДУУ


При заплатена от Вас услуга и установена достоверност на електронната заявка, в RA удостоверяват нейната валидност и се стартира процеса по издаване на сертификат.

Потребителско ръководство


9. Изтегляне на заявения сертификат


От персоналният си профил пристъпете към изтегляне на Вашия сертификат като следвате инструкциите от екрана.

Потребителско ръководство

В меню Видове предлагани сертификати за всеки един сертификат има конкретна политика за издаването му. За Ваше улеснение сме изработили подробна инструкция, която можете да изтеглите от меню Помощ.

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;  
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.