"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

ЦЕНТЪР ЗА ПОМОЩ

При проблеми и с въпроси ползвайте
HELP DESK (център за помощ) на телефон:

02/ 9699 168


... или питайте он-лайн на e-mail:

info@spektar.org


Имате възможност да ползвате услугите
и на нашия сертифициран партньор:

СТАРКС ЕООД

София:
02/
946 10 58


Пловдив:
032/
824 496


 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;  
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.