"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

Въпроси и отговори

Специфични въпроси

 1. Предстоят ми промени във фирмената регистрация, могат ли да бъдат отразени в издадения ми вече сертификат?
 2. Блокирах си смарт-картата поради забравен ПИН код, какви действия да предприема?
 3. Изгубена ми е смарт-картата, възможно ли е да си изтегля сертификата на нов носител?
 4. При генериране на заявка за издаване на сертификат възниква грешка, на какво може да се дължи?
 5. Желая да използвам сертификата на нов компютър. Какво е необходимо да направя?
 6. Възможно ли е със сертификат на представляваната от мен фирма да подавам по електронен път декларации на други фирми?
 7. Възможно ли е с личния ми сертификат за физическо лице да подавам по електронен път документи на юридическо лице?
 8. От къде мога да видя серийният номер на сертификата?
 9. Може ли един и същи сертификат да бъде изтеглен на 2 смарт-карти?
 10. Може ли да се работи със Spektar.Org ® удостоверение за е-подпис под операционна система, различна от MS Windows?

 

 1. Предстоят ми промени във фирмената регистрация, могат ли да бъдат отразени в издаденият ми вече сертификат?

  Съгласно „Наръчник на потребителя”, задължение на Автора и Титуляра е да преустановят използването на удостоверението при наличие на остаряла, променена, неточна и/или невярна информация, включена в издадено удостоверение и да подадат заявка за прекратяване действието на удостоверението. Издаването на ново удостоверение изисква актуалните данни на Организацията.

 1. Блокирах си смарт-картата поради забравен ПИН код, какви действия да предприема?

  Можете да разблокирате Вашата карта, чрез въждане на PUK код. За повече информация се свържете с Доставчика от който сте закупили смарт-картата.

 1. Изгубена ми е смарт-картата, възможно ли е да си изтегля сертификата на нов носител?

  Практически не е възможно, тъй като само Вие притежавате частния ключ, който се съхранява върху смарт-картата. В случай на загуба на частния ключ е необходимо незабавно да уведомите ДУУ.

 1. При генериране на заявка за издаване на сертификат възниква грешка, на какво може да се дължи?

  Причините за такава грешка са различни, като най-често срещаните са:

  • В случай, че работите под OS Windows Vista/7/8/8.1 е необходимо да инсталирате Vista Xenroll Installer;
  • Необходимо е да разрешите използването на ActiveX-контролите и при необходимост да ги инсталирате;
  • Некоректно инсталирани драйвери за смарт-карта и четец за смарт-карта;
  • Некоректно посочено устройство в падащотото меню CSP, съответстващо на Вашата смарт-карта;
  • Вашата смарт карта не комуникира правилно с четеца - Проверете как е поставена вашата смарт карта в четеца;
  • Вашият четец за смарт-карти не комуникира правилно с операционната система. От прозореца на Control panel се избира иконата "System". В появилия се прозорец се влиза в секция "Hardware" и се избира "Device manager". След което се избира иконата на използвания четец, клика се с десния бутон на мишката, от така появилото се меню се избира опцията "Update driver". Появява се диалоговия прозорец на помощника за обновяване на драйверите. В началото той пита дали може да се свърже към "Windows Update" за да потърси необходимия софтуер. Избира се някоя от предоставените ни опции (в случая "Yes , this time only") натиска се бутона "Next" за да се продължи напред. След края на този процес трябва да се избере подходящия драйвер за Вашето устройство от предоставените Ви възможности.
 1. Желая да използвам сертификата на нов компютър. Какво е необходимо да направя?

  В случай, че желаете да ползвате сертификата на различен компютър от този, на който сте генерирали частния ключ и изтеглили сертификата е необходимо:
  1. да инсталирате драйверите за смарт-карти и четци;
  2. да инсталирате Вашия сертификат;
  3. да инсталирате удостоверяващите сертификати на Доставчика Spektar Root CA и Spektar Secondary Qualified CA.

 1. Възможно ли е със сертификат на представляваната от мен фирма да подавам по електронен път декларации на други фирми?

  Да, възможно е. Моля, свържете се с конкретната институция към която ще подавате данни за повече информация.

 1. Възможно ли е с личния ми сертификат за физическо лице да подавам по електронен път документи на юридическо лице?

  Към някои органи е възможно, в случай, че сте упълномощено лице и в зависимост от изискванията на различните институции. Моля, свържете се с конкретната институция към която ще подавате данни за повече информация.

 1. От къде мога да видя серийния номер на сертификата?

  В Content на Вашия браузър, чрез отваряне на Вашето удостоверение, през програмата за смарт-карти, чрез търсене по web-протокол през сайта на ДУУ или в персоналния Ви профил на сайта на доставчика.

 1. Може ли един и същи сертификат да бъде изтеглен на 2 смарт-карти?

  Не, не може тъй като практически е невъзможно копирането или повторното генериране на частния ключ генериран веднъж върху смарт-карта с оглед запазване на тайната на частният ключ и предотвратяване на компрометиране, разкриване, модифициране, загуба или неразрешено ползване.

 1. Може ли да се работи със Spektar.Org®
  удостоверение за е-подпис под операционна система, различна от MS Windows?


  Всяка операционна система, която поддържа световно признатия стандарт X.509 може да работи с Spektar.Org ® удостоверенията за е-подпис. Единственото условие е моделът на Вашата карта и четец да имат драйвери за съответната операционна система.

 

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;  
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.