"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

Въпроси и отговори


Общи въпроси

 1. Какво представлява удостоверението за електронен подпис?
 2. Каква е разликата между усъвършенстван и квалифициран електронен подпис?
 3. Каква е разликата между сертификатите от типа Spektar Restricted Universal и Spektar Universal/Qualified?
 4. За какво могат да се използват удостоверенията на Spektar.Org®?
 5. Какъв е периодът на валидност на сертификатите Spektar.Org®?
 6. На какъв носител на информация се съхранява удостоверението за електронен подпис?
 7. В случай, че притежавам смарт-карта и четец за смарт карти, необходимо ли е да закупя нови устройства от Spektar.Org®?
 8. Може ли на една смарт-карта да се съхраняват няколко удостоверения за електронен подпис?


Въпроси, свързани с издаване и подновяване на удостоверение

 1. По какъв начин мога да се снабдя с удостоверение Spektar.Org®?
 2. Какви фирмени документи е необходимо да предоставя за издаване на удостоверение Spektar.Org®?
 3. Всички документи ли е необходимо да имат нотариална заверка?
 4. Необходимо ли е e-mail адресът под който се регистрирам за достъп до персонален профил да съвпада с e-mail адреса който ще попълня в заявката и желая да фигурира в сертификата ми?
 5. Какви действия да предприема, в случай, че не желая информацията, съдържаща се в сертификата ми да не се публикува в публичното пространство?
 6. Непубликуването на ЕГН в сертификата пречка ли е за употребата му пред държавните институции?
 7. По какъв начин мога да подновя удостоверение Spektar.Org®?


Специфични въпроси:

 1. Предстоят ми промени във фирмената регистрация, могат ли да бъдат отразени в издадения ми вече сертификат?
 2. Блокирах си смарт-картата поради забравен ПИН код, какви действия да предприема?
 3. Изгубена ми е смарт-картата, възможно ли е да си изтегля сертификата на нов носител?
 4. При генериране на заявка за издаване на сертификат възниква грешка, на какво може да се дължи?
 5. Желая да използвам сертификата на нов компютър. Какво е необходимо да направя?
 6. Възможно ли е със сертификат на представляваната от мен фирма да подавам по електронен път декларации на други фирми?
 7. Възможно ли е с личния ми сертификат за физическо лице да подавам по електронен път документи на юридическо лице?
 8. От къде мога да видя серийният номер на сертификата?
 9. Може ли един и същи сертификат да бъде изтеглен на 2 смарт-карти?
 10. Може ли да се работи със Spektar.Org ® удостоверение за е-подпис под операционна система, различна от MS Windows?


 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;  
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.