"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

Спектър АД

Eлектронна поща

Пощенски адрес за достъп до удостоверителните продукти и услуги

“Регистриращ орган на Spektar.Org”
“Спектър” АД
Ул. “Карнеги” 11А
1000 София, България

Телефон, факс

ОТДЕЛ КЛИЕНТИ
тел.: + 359 2 9699 168
тел.: + 359 2 9699 254
тел.: + 359 2 9699 255
тел.: + 359 2 9699 200 - счетоводство

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
тел.: + 359 2 9699 168

УДОСТОВЕРЯВАЩ ОРГАН
тел.: + 359 2 9699 252

Карта

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;  
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.