"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

Приложения на сертификати за квалифициран електронен подпис

Освен всякаква частна и фирмена кореспонденция, с квалифициран електронен подпис може да се подписват и документи към редица органи на държавната и местна власт, веднага след като се сдобиете със сертификата. Сертификатът за квалифициран електронен подпис може да се използва за безопасна търговия в интернет, електронно банкиране, подписване на договори, поръчки, фактури.

За ваше улеснение включваме списък с държавните учреждения, в които можете да ползвате електронния си подпис за извършване на различни административни операции. (За повече информация по изискванията за регистрация и работа посетете сайта на интересуващата Ви институция.)


Видове сертификати на Spektar Org:


Помощ

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.