"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

Персонални сертификати >
Електронен подпис за физически лица

Spektar.org издава четири вида персонални сертификати за електронен подпис. Валидността на сертификатите за усъвършенстван или квалифициран електронен подпис е 1 /една/ година.


Spektar Personal Qualified Certificate

  • Издава се на физически лица Титуляр и Автор. Има характер на удостоверение за квалифициран електронен подпис. Може да бъде използван за идентифициране и установяване на самоличност при достъп до интернет приложения, защитени комуникации и електронно подписване на документи от всякакъв тип.
  • подробна информация (PDF)

Необходими документи за издаване

Други необходими документи са:
Копие на личната карта на автора;

В случай, че ще изпращате документите по пощата или куриер е необходимо да има нотариална заверка на всеки един !


Spektar Personal NonUniversal Certificate

  • Издава се на физически лица Титуляр и Автор. Има характер на удостоверение за усъвършенстван електронен подпис. Може да бъде използван за идентифициране и установяване на самоличност при достъп до интернет приложения, защитени комуникации и електронно подписване на документи от всякакъв тип.
  • подробна информация (PDF)

Необходими документи за издаване

Други необходими документи са:
Копие на личната карта на автора;

В случай, че ще изпращате документите по пощата или куриер е необходимо да има нотариална заверка на всеки един !


Spektar Personal Restricted Universal Certificate

  • Издава се на физически лица Титуляр и Автор. Има характер на удостоверение за квалифициран електронен подпис. Може да бъде използван за идентифициране и установяване на самоличност при достъп до интернет приложения, защитени комуникации и електронно подписване на документи. Подписани електронни документи, придружени с този сертификат могат да имат за адресат единствено Държавни органи или органи на местното самоуправление.
  • подробна информация (PDF)

Необходими документи за издаване

Други необходими документи са:
Копие на личната карта на автора;

В случай, че ще изпращате документите по пощата или куриер е необходимо да има нотариална заверка на всеки един !


Spektar Personal Universal Certificate

  • Издава се на физически лица Титуляр и Автор. Има характер на удостоверение за квалифициран електронен подпис. Може да бъде използван за идентифициране и установяване на самоличност при достъп до интернет приложения, защитени комуникации и електронно подписване на документи от всякакъв тип.
  • подробна информация (PDF)

Необходими документи за издаване

Други необходими документи са:
Копие на личната карта на автора;

В случай, че ще изпращате документите по пощата или куриер е необходимо да има нотариална заверка на всеки един !


Видове сертификати на Spektar Org:


Помощ

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.