"Спектър" АД е доставчик на удостоверения
за квалифициран електронен подпис, регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.

Удостоверяващи сертификати

За да ползвате потребителските SpektarOrg сертификати
(електронен подпис за физически или юридически лица, сертификати за сървъри и софтуерни обекти), е необходимо да инсталирате в компютърната си система удостоверяващите сертификати:

Spektar Root CA

Spektar Secondary Qualified CA
Spektar Universal CA
Spektar Qualified CA
Spektar NonUniversal CA


Видове сертификати на Spektar Org:


Помощ

 

Copyright © 2006 Speкtar.Org София 1000, ул. Карнеги 11А; тел.:02/9699 168, 254, 255;
"Спектър" АД е доставчик на удостоверения за квалифициран електронен подпис,
регистриран с решение №526/23.03.2006 г. на Комисията за регулиране на съобщенията.